F.C. KASIYSI
valmennustoiminnan linjaus
PELAAVA
harjoittelun ja pelaamisen
periaatteet

YLEISTÄ
Valmennustoiminnan linjaukset on
kokonaissuunnitelma, joka on
tarkoitettu selvitykseksi ja ohjeeksi
seuraan tuleville valmentajille,
joukkueenjohtajille, huoltajille ym.
joukkueiden toimihenkilöille sekä
kaikille pelaajille ja näiden
vanhemmille.
Suunnitelma kertoo, kuinka F.C. Kasiysi
Espoo ry:ssä valmennusta toteutetaan.
Suunnitelman ovat luoneet seuran
valmennuspäälliköt ja valmennuksen
kehittämistyöryhmä ja se on
hyväksytty seuran johtokunnassa
seuran valmennustoiminnan linjaksi.
Suunnitelman päätarkoitus on auttaa
pelaajia, valmentajia ja vanhempia
ymmärtämään seuran valmennuksen
päälinjaukset sekä erilaiset
mahdollisuudet pelaajien
kehittämisessä ja jalkapallon
harrastamisessa eri ikäluokissa.
Samalla selviää seuratoiminnan
liittyminen piiri- ja
maajoukkuetoimintaan.
VALMENNUSTOIMINNAN LINJAUKSET
SISÄLTÖ
Yleistä
Palloliiton nuorisotoimintalinja
Pelaajan tie F.C. Kasiysi
Espoossa
Kasiysin pelaajatyyppi- ja
pelitapatavoite
Toiminta käytännössä eri
ikäluokissa
Painotettavat valmennuksen
osa-alueet ikäluokittain
Toimintamme jatkuva
kehittyminen
Valmentajien koulutustaso
Ikäluokkakohtaiset
harjoitusmäärät
Ikäluokkakohtaiset
osaamistavoitteet
Pelimuotomme ja –tapamme
- 5v5, 7v7, 9v9, 11v11
Loppusanat
Kasiysi –
meidän
seura !

Jalkapallon
Nuorisotoimintalinja
määrittelee meidänkin toimintaamme
määrittelee meidänkin toimintalinjamme
Jalkapalloa jokaiselle
Fair Play
Omalle huipulle
Iloisuus
Kaikki Pelaa
Tunnusta väriä
Jalkapalloa jokaiselle
Fair Play
Omalle huipulle
Iloisuus
Kaikki Pelaa
Tunnusta väriä

ikäluokkaryhmä D12, D13
F.C. Kasiysi Espoossa
aluejoukkueet
G9…E11
tasoryhmät
aluejoukkueet ≤H8
jalkapallokoulut
Kasiysi Espoo
edustusjoukkue
kykykoulu
D12, D13
taitokoulu, F10, E11
leikkimaailma
kaverimaailma
mv-koulu
mv-koulu
tehoryhmä
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
tulevaisuusmaailma
ikäluokkavastaavat
aluejoukkuevalmentajat
jp-koulun rehtori
Jp-koulun ohjaajat
ikäluokkavastaavat
taitokouluvastaavat
aluejoukkuevalmentajat
FC Espoo
edustus-
joukkue
C, Cn
edustusvalmentaja
ikäluokkavalmentajat
kykykoulun rehtori
FC Espoo
edustus-
joukkue
B
edustusvalmentajat
ikäluokkavalmentajat
edustusvalmentaja
vastuuvalmentajat
Kasiysi
Espoo
A
FC Espoo
II / A
akatemia
FC Espoo
edustus-
joukkue
M
edustusvalmentaja
vastuuvalmentajat
piiri-
joukkue-
toiminta
alue-
ja maa-
joukkue-
toiminta
leiri- ja kerhotoiminta
kummijoukkuetoiminta
kouluyhteistyö
piirin
leiri-
toiminta
kouluyhteistyö
päiväkotiyhteistyö
päiväkerhoyhteistyö
Ikäluokkaryhmä C, Cn
Kasiysi Espoo
edustusjoukkue
Ikäluokkaryhmä B
Kasiysi Espoo
edustusjoukkue

Kasiysin pelaajatyyppi- ja
pelitapatavoite
PELAAVA JOUKKUE
Aktiivinen hyvään syöttöpeliin perustava ja
hyökkäysvoittoinen pelitapa ja –ajatus.
Pallo hallussa ja ajatus aina mukana.
PERUSTAITO
kyky toteuttaa jalkapallon erilaisia teknisiä suorituksia siten,
että siitä on hyvä jatkaa peliä
TAITAVUUS
kyky hallita omaa kehoaan niin, että perustaitojen
omaksuminen ja kehittäminen on mahdollista
PELITAITO
kyky hyödyntää perustaitoa ja taitavuutta
tarkoituksenmukaisesti pelitilanteissa
ITSELUOTTAMUS, MITEN ?
opettamalla, kannustamalla ja rohkaisemalla pelaajia harjoittelemaan ja
hyödyntämään sekä harjoituksissa että peleissä kaikkia perustaidon ja
taitavuuden osatekijöitä pelitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen
TAITAVA
pallo aina hallussa
ROHKEA
uskaltaa pelata
luottaa itseensä
ÄLYKÄS
oivaltaa ja ymmärtää
lukee peliä
LIIKKUVA
aktiivinen pelissä
luo syöttösuuntia
nopea, kimmoisa, ketterä

≤ H8-ikäluokat
Valmennuspäällikkö johtaa aloittaville (I6-
H7) joukkueille harjoitukset yhdessä
ikäluokkavastaavan ja valmentajien kanssa
(loka-marraskuu)
Seuran linjaama kausisuunnitelma
käydään läpi yhdessä valmennuspäällikön,
ikäluokkavastaavan ja valmentajien kanssa
(marraskuu). Kausisuunnitelma on jaettu
teemoihin.
Ikäluokkavastaava suunnittelee
harjoitukset talvikaudelle (joulu-huhtikuu)
kesäkaudelle vastuuvalmentajat
suunnittelevat harjoitukset
kausisuunnitelman mukaisesti.
Valmennuspäällikkö, ikäluokkavastaava ja
joukkueiden valmentajat käyvät
ikäluokkapalaverin useamman kerran
vuoden aikana (esim. tammi, maalis,
touko, elo, loka). Palaverissa käydään läpi
harjoitteluun ja pelaamiseen liittyviä
kysymyksiä ja suunnataan tulevaa.
Palavereiden välissä valmennuspäällikkö
käy ikäluokan harjoituksissa ja /tai peleissä
luodakseen osaltaan kuvaa
TOIMINTA KÄYTÄNNÖSSÄ
nuorimmat
ikäluokat
Seuran linjaama kausisuunnitelma
käydään läpi yhdessä valmennuspäällikön,
ikäluokkavastaavan ja valmentajien
kanssa (marraskuu).
Ikäluokkavastaava suunnittelee yhdessä
aluejoukkueiden valmentajien kanssa
harjoitusten perusteet ja painotukset
talvikaudelle (marras-huhtikuu) ja
kesäkaudelle (touko-syyskuu)
kausisuunnitelman mukaisesti.
Ikäluokkavastaava valvoo ja ohjaa
aluejoukkueiden harjoitustavoitteiden
mukaista toimintaa.
Valmennuspäällikkö, ikäluokkavastaava ja
joukkueiden valmentajat käyvät
ikäluokka-palaverin useamman kerran
vuoden aika-na (tammi, maalis, touko,
elo, loka). Pala-verissa käydään läpi
harjoitteluun ja pelaamiseen liittyviä
kysymyksiä ja suunnataan tulevaa.
Palavereiden välissä valmennuspäällikkö
käy ikäluokan harjoituksissa ja /tai
peleissä luodakseen osaltaan kuvaa
toiminnan tasosta ja tavoitteiden
saavuttamisesta.
F10 ja E11 –ikäluokissa toimii
taitokouluryhmät, joiden toiminnasta
vastaa valmennuspäällikkö. Kummankin
ikäluokan taitokoululla on
taitokouluvastaava. Pelaajien valinnan
taitokouluun tekee valmennuspäällikkö ja
taitokouluvastaava yhdessä
ikäluokkavastaavan kanssa. Taitokoulun
rinnalla on maalivahtikoulu.
Taitokoulupelaajista kootaan erikseen
ikäluokan tehoryhmä.
G9…E11-ikäluokat

D12-D13-ikäluokat
Seuran valmennuslinjaan perustuva ,
ikäluokkavastaavan tekemä
kausisuunnitelma käydään läpi yhdessä
valmennuspäällikön ja valmentajien
kanssa (marraskuu). Kausisuunnitelma on
jaettu teemoihin.
Ikäluokkavastaava valvoo ja ohjaa koko
ikäluokan harjoitustavoitteiden mukaista
toimintaa. Ikäluokka harjoittelee
tasoryhmittäin.
Joukkueet muodostetaan pelaajien tason
sekä sarja- ja turnaustarpeiden mukaisesti.
Näissä ikäluokissa seuralla on ensimmäiset
viralliset edustusjoukkueet.
Valmennuspäällikkö, ikäluokkavastaava ja
ikäluokan muut valmentajat käyvät
ikäluokkapalaverin useamman kerran
vuoden aikana (tammi, maalis, touko, elo,
loka). Palaverissa käydään läpi
harjoitteluun ja pelaamiseen liittyviä
kysymyksiä ja suunnataan tulevaa.
Palavereiden välissä valmennuspäällikkö
käy ikäluokan harjoituksissa ja /tai peleissä
luodakseen osaltaan kuvaa toiminnan
tasosta ja tavoitteiden saavuttamisesta.
D12 ja D13 –ikäluokissa toimii FC Espoon
organisoimat kykykouluryhmät, joiden
toiminnan tason varmistamisesta vastaa
valmennuspäällikkö. Kykykoulun
yhteydessä on maalivahtivalmennus.
TOIMINTA KÄYTÄNNÖSSÄ
FC Espoolla on näissä ikäluokissa
edustusjoukkueet. Myös Kasiysillä on
omat edustusjoukkueensa sekä pelaaja-
määristä riippuen harrastejoukkueet.
Seuran valmennuslinjaan perustuva ,
joukkueiden vastuuvalmentajien tekemä
kausisuunnitelma käydään läpi yhdessä
valmennuspäällikön ja valmentajien
kanssa (marraskuu). Kausisuunnitelma on
jaettu teemoihin.
Valmennuspäällikkö valvoo ja ohjaa koko
joukkueiden harjoitustavoitteiden
mukaista toimintaa.
Valmennuspäällikkö ja ikäluokan
joukkueiden valmentajat käyvät
ikäluokkapalaverin useamman kerran
vuoden aikana (tammi, maalis, touko, elo,
loka). Palaverissa käydään läpi
harjoitteluun ja pelaamiseen liittyviä
kysymyksiä ja suunnataan tulevaa.
Palavereiden välissä valmennuspäällikkö
käy joukkueiden harjoituksissa ja /tai
peleissä luodakseen osaltaan kuvaa
toiminnan tasosta ja tavoitteiden
saavuttamisesta.
C14…B17-ikäluokat
vanhemmat
ikäluokat

E
F
Dn
C
G
pienpelit –
2 v 2, 3 v 3, 4 v 4
1v1, 2v1, 2v2, –
taitojen
soveltaminen
1 pelaajan
pelikäsitys
2 pelaajan
yhteistyö
pienpelit –
2v2, 3v3, 4v4
1v0 – taitojen
soveltaminen
Painotettavat valmennuksen
osa-alueet ikäluokittain
5v5
pienpelit –
2v2, 3v3, 4v4
1v0, 1v1 – taitojen
soveltaminen
1 pelaajan
pelikäsitys
H
pallonhallinta
kuljettaminen
käännökset
Perustaito
Taitavuus
Pelitaito
leikit
7v7
ensimmäinen kosketus
harhautukset
syötöt
potkut
pääpeli
pallonhallinta
kuljettaminen
käännökset
ketteryys
tasapaino
koordinaatio
rytmikyky
reaktionopeus
leikit
9v9
I
D
Cn
11v11
ensimmäinen kosketus
harhautukset
syötöt
potkut
pääpeli
pallonhallinta
kuljettaminen
käännökset
ketteryys
tasapaino
koordinaatio
rytmikyky
reaktionopeus
pienpelit –
2 v 2, 3 v 3, 4 v 4
1v1, 2v1, 2v2,
1v2, 3v2, 2v3 –
taitojen
soveltaminen
1 pelaajan
pelikäsitys
2-3 pelaajan
yhteistyö
aluepeli
ensimmäinen kosketus
harhautukset
syötöt
potkut
pääpeli
pallonhallinta
kuljettaminen
käännökset
ketteryys
tasapaino
koordinaatio
rytmikyky
reaktionopeus

Kasiysi-pelaajista muodostuu
pelaava joukkue, joka menestyy
seuran pelitavalla eri mittareilla
mitaten.
Hyvät valmentajat ovat edellytys
taitavien, liikkuvien, rohkeiden ja
älykkäiden ”Kasiysi-pelaajien”
kehittämiseen.
TOIMINTAMME JATKUVA
KEHITTYMINEN
≤ H8
ikäluokkavastaavat
D-taso
vastuuvalmentajat
E/D-taso
G9…E11
ikäluokkavastaavat
D/C -taso
vastuuvalmentajat
D-taso
D12…D13
edustusvalmentajat
C-taso
ikäluokkavalmentajat
D-taso
C14…A
edustusvalmentajat
B-taso
harrastevalmentajat
C-taso
VALMENTAJIEN
KOULUTUSTASO
Menestys ja maine luovat
kiinnostusta ja houkuttelevat
kyvykkäitä valmentajia mukaan
Kasiysi-toimintaan.

Ikäluokkakohtaiset harjoitusmäärät
Ikäluokka
Kesän harjoitukset Talven harjoitukset
/pelit viikossa
/pelit viikossa
A20
2–5/1
2-5/1
B17
2-5/1
2-5/1
B16
2-5/1
2-5/1
C15
2-4/1
2-4/1
C14
2-4/1
2-4/1
D13
3-4/1
3/1
D12
3/1
2-3/1
E11
2-3/1
2-3/1
F10
2-3/1
2-3/1
G9
2-3/1
2/1
H8
2/1
1-2/1
I7
1-2/1
1-2
J6
1-2/1
1-2

IKÄLUOKKAKOHTAISET OSAAMISTAVOITTEET J6…E11
≤ H8 –ikäluokat
perusvalmiuksien
luominen
Taito on tärkein
Paljon
pallonhallintaa
perustaitojen,
pienpelien ja
leikkien kautta
Monipuolinen
harjoittelu
Fair Play
Pallo ja perus-
tekniikat tutuiksi
Kipinä jalkapalloon!
G9…F10 -ikäluokat
perusvalmiuksien
luominen
Taito on tärkein
Paljon
pallonhallintaa
perustaitojen,
pienpelien ja
leikkien kautta
Syöttövarjo
Katse nousee
pallosta
Omatoimisuus
(taitoharjoittelu)
Taitokilpailulajit
tutuiksi
Treenaaminen on
kivaa!
E11-ikäluokka
perusvalmiuksien
luominen
Taito on tärkein
Paljon
pallonhallintaa
perustaitojen,
pienpelien ja
leikkien kautta
Vastuunotto
(oma ja joukkueen
tekeminen)
Taitokilpailut
1. kosketus ja
haltuunoton suunta
Jalkapallo on
yhteispeliä
Innostus, polte
jalkapalloon
vahvistuu

IKÄLUOKKAKOHTAISET OSAAMISTAVOITTEET D12…C15
D12-D13 –ikäluokat
rakennusvaihe
Henkilökohtaisten taitojen &
pelikäsityksen kehittäminen
Taitoharjoittelu; osaamisen
vahvistaminen
Pelin jatkuva kierto
Tempo, tekemisen laatu & terve
kilpailu pelipaikoista
Omatoimisen harjoittelun merkitys
Tavoitteiden asettamista
Pelin jatkuva kierto; pelikäsitys
Taitokilpailut
Kesytä ”viimeistään” pallo
Harjoitusasenne
C14-C15 –ikäluokat
rakennusvaihe
Henkilökohtaisten taitojen &
pelikäsityksen kehittäminen
Taitoharjoittelu; osaamisen
vahvistaminen
Pelin jatkuva kierto
Tempo, tekemisen laatu & terve
kilpailu pelipaikoista
Pelinopeus
Pelitapa ja –ajatus
Sitoutuminen yhteiseen
tavoitteeseen
Itsearviointi
Urheilullisuus & terveelliset
elämäntavat
Liikkuvuus ja lihashuollon merkitys

Pelimuotomme ja –tapamme 5v5
Puolustaminen
Koko joukkue kasassa
Koko ryhmä liikkuu palloa kohti
Prässi, tuki,
Prässääjä pyrkii pallonriistoon
Hyökkkääminen
Avaaminen nopea lyhyt tai pitkä
laitaan omalle
Laitapelaajat leveälle
Keskusta turvaa oman maalin
Rohkeus pitää palloa
Jokainen pelaaja pelattavana
Voidaan syöttää tai kuljettaa
5v5
lähtötilanteet
kuljeta ja liiku
koko ajan täysillä
EI räiskitä!

Pelimuotomme ja –tapamme 7v7
Puolustaminen
Koko joukkue kasassa (pelaajien väliset
etäisyydet pienet)
Puolustus linjassa
Prässi, tuki, varmistus
Prässääjä pyrkii pallonriistoon
Ohjataan vastustajaa pelaamaan
keskelle
Hyökkääminen
Avaaminen - nopea lyhyt puolustajille
tai pitkä laitaan omalle
Pallon puoleinen laitapuolustaja
tukee hyökkäystä
Rohkeus pitää palloa,
rohkeus haastaa 1v1
Jokainen pelaaja pelattavana
Voidaan syöttää ylös tai alas,
vasemmalle tai oikealle
lähtötilanteet
7v7
yhden pelipaikan
ymmärtäminen
pelijärjestelmä 3-1-2

Pelimuotomme ja –tapamme 9v9
Puolustaminen
Koko joukkue kasassa
Puolustus linjassa
Koko ryhmä liikkuu palloa kohti
Prässi, tuki, varmistus
Prässääjä pyrkii pallonriistoon
Hyökkäyksessä ohjaa keskelle
Puolustus kolmanneksella ohjaa laitaan
Hyökkääminen
Avaaminen nopea lyhyt tai pitkä laitaan
omalle pelaajalle
Keskikentän laidat leveällä, laitapuo-
lustaja tukee pallolliselta puolelta
Rohkeus pitää palloa
Jokainen pelaaja pelattavana
Voidaan syöttää
– ylös tai alas
– vasemmalle tai oikealle
lähtötilanteet
9v9
joukkuepelin
ymmärtäminen
pelijärjestelmä 3-4-1 (3-2-3)

Loppusanat
Tämä on F.C. Kasiysin keväällä 2010 päivitetty
valmennuslinjaus. Seura edellyttää, että esitettyjä
periaatteita ja sääntöjä noudatetaan. Suunnitelmaa
kehitetään ja muokataan edelleen jatkossa.
Tässä linjauksessa keskitytään valmennuksellisiin asioihin.
Seuran säännöt ja arvot löytyvät erillisenä dokumenttina.
Jokaisen valmentajan tulee tutustua myös seuran
yhteisiin pelisääntöihin sekä arvoihin ja normeihin
visiomme
missiomme
alueensa vetovoimaisin jalkapallon kasvattajaseura
”paras kasvattaja”
kehittää lapsista huippuja ja harrastajia, joilla säilyy polte sekä
yhteys jalkapalloon läpi koko elämän tarjoten kaikille halukkaille
monipuoliset mahdollisuudet niin jalkapallon harrastamiseen
kuin kilpailemiseen
arvomme
eettisyys – vastuullisuus – yhteisöllisyys – tasavertaisuus